Michael Rygaard

 
 

Hvem er jeg ?

Michael Rygaard, årgang 1979


Jeg har siden marts 2010 arbejdet i RGS 90 A/S -

Fra Januar 2009 arbejdede jeg som miljøingeniør i Kommuneqarfik Sermersooq.


Den røde tråd:

Gennem mine job og mit studie, har miljø været den faktor der har kædet mine projekter sammen. Med min start på Tek-Sam, blev planlægning fokus for mine aktiviteter, både hvordan man rent fysisk kan planlægge helhedsorienteret, med  projektet  ”Naturbeskyttelse i rørte vande”, og med mit speciale ”Lean og Matrix i den offentlige miljøforvaltning” hvordan (og hvorfor det er nødvendigt) man faciliteter en organisation der kan håndtere komplekse og  ressource  krævende opgaver.  Både i mit job som miljøingeniør i Grønlands største kommune, og i mit job som jordteknikker hos RGS 90 A/S har jeg haft fokus på at udvikle mine planlægnings kompetencer, hvor feltet har været miljø men temaet for mine aktiviteter i høj grad har været organisering og organisation.

 

velkommen til verden set gennem mine øjne

No battle plan survives contact with the enemy

[Helmuth von Moltke the Elder]